Regulamin

Ratraki pochodzą z Austrii, Szwajcarii lub Niemiec.

1. Maszyna po serwisie u nas ma sprawność wszystkich urządzeń i funkcji sterownia przy odbiorze rozruchowym .
2. Opis wykonanych napraw maszyny i zamontowanych części ( książka serwisowa ) .
3. Firma nie ponosi odpowiedzialność za szkody w czasie transportu.
4. Podczas odbioru, maszyna jest uzbrojona całkowicie bez zamontowanych gąsienic.
5. Podsumowanie sprawności maszyny jest podpisaniem dokumentu odbioru przez Klienta.
 
Pośrednictwo
1. Maszyna zakupiona za naszym pośrednictwem posiada odbiór rozruchowy
jak i również przegląd sprawności funkcji sterowania, za zgodą klienta.
2. Nasze pośrednictwo dotyczy stanu technicznego maszyny.
3. Wycena kosztów usunięcia usterek lub napraw za zgodą klienta.Click link for further information


Cookie Info